4.11.2019, poniedziałek

 • 13:00 - 14:00

  Rejestracja i lunch

 • 14:00 - 14:30

  Część plenarna - otwarcie i powitanie uczestników

 • 14:30 - 16:15

  Blok warsztatowy A

 • 1. Design Thinking@School – prowadzący Ole Schilling - warsztat trwa 3,5 h

  Design Thinking to metoda, która pomaga rozwijać nowe pomysły i kreatywnie rozwiązywać problemy, w taki sposób, aby punktem wyjścia była grupa docelowa i jej potrzeby. Na trzyipółgodzinnych warsztatach podpowiemy, jak przenieść Design Thinking na grunt szkolny,  a także do wspólnych projektów, realizowanych w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Zaprezentujemy ogólne informacje na temat metody i przetestujemy ją na konkretnym przykładzie.

  Kilka słów o mnie: Ole Schilling ekspert Design Thinking, od lat pracuje w przedsiębiorstwach jako trener pracowników i menedżerów w zakresie innowacyjnej, ukierunkowanej na klientów i efektywnej pracy zespołowej. Od 2017 roku wspólnie z Fundacją Deutsche Telekom wspiera wprowadzanie Design Thinking do szkół. Zrealizował wiele warsztatów dla nauczycieli, z którymi opracował podręcznik Design Thinking@School.

 • 2. Demokracja na co dzień i podczas wymiany – metoda Betzavta – prowadzące Dorothea Traupe i Felix Stephan - warsztat trwa 3,5 h

  Demokracja na co dzień i w trakcie wymiany – metoda Betzavta – warsztat trwa 3,5 h

  „Betzavta“ to hebrajskie słowo oznaczające „razem“, „wspólnie”. Za tą nazwą kryje się program edukacji demokratycznej wywodzący się z izraelskiej pedagogiki pokoju. Opierając się na założeniu, że demokracja to nie tylko jedna z form ustroju państwowego, lecz przede wszystkim  postawa i sposób postępowania w codziennym życiu z innymi, metoda ta oferuje cały szereg ćwiczeń, które pozwalają doświadczyć, jak funkcjonują zasady demokracji (np. w kontekście takich tematów jak wolność, demokratyczny proces decyzyjny, równość szans i większości-mniejszości) oraz uzmysłowić sobie różne dylematy, jak na przykład dylemat między wolnością i równością. Podczas ćwiczeń w centrum uwagi znajdują się dynamika grupy oraz inne tematy pojawiające się w trakcie pracy w konkretnych zespołach. Całość poddawana jest następnie refleksji w części ewaluacyjnej.

  Warsztat oferuje możliwość zapoznania się z metodą Betzavta w praktyce oraz proponuje wypróbowanie różnych ćwiczeń, ich wspólną ewaluację, a następnie przedyskutowanie na metapoziomie. Chodzi przy tym głównie o refleksję nad wzorcami zachowań i rolami, które mają istotne znaczenie także przy codziennej pracy w szkole i we współpracy z młodzieżą.

  Więcej informacji na temat metody Betzavta (w języku angielskim): http://www.mellemeducation.org/betzavta-method/

  Kilka słów o mnie:
  Dorothea Traupe -
  tłumaczka (En, Pl>De) i trenerka w zakresie edukacji historyczno-politycznej (główne tematy: demokracja i partycypacja, różnorodność, pamięć, narodowy socjalizm). Od 2012 roku metoda Betzavta nieustannie skłania ją do analizowania zasad demokratycznego współżycia i postrzegania ich z nowej perspektywy.
  Od 2004 do 2012 studia magisterskie w zakresie politologii, literatury angielskiej i polskiej oraz studia podyplomowe: Tłumaczenie literackie z języka angielskiego; od 2008 aktywnie zajmuje się wymianą polsko-niemiecką; 2014–2017 redaktorka  naczelna naukowej platformy internetowej „Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie.“
  www.pol-int.org, od 2013 pracuje w projekcie Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich www.poleninderschule.de.

  Felix Stephan - trener edukacji obywatelskiej, certyfikowany trener metody Betzavta.

  Betzavta oznacza dla niego ciągłą podróż, która łączy całościowe uczenie się ze sprawianiem, że procesy decyzyjne i ich bezpośrednie konsekwencje dla relacji grupowych stają się namacalne.

  Odbył studia politologiczne o specjalności Badania nad Pokojem i Konfliktem na Uniwersytecie Duisburg-Essen, a następnie studia magisterskie o specjalności Migracja i Różnorodność w Kilonii i Erzurum (Turcja). Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji antydyskryminacyjnej, prowadzonej w szkołach z ramienia sieci „Demokratie und Courage”. Prowadzi szkolenia w następujacych obszarach: edukacja demokratyczna, empowerment i (międzynarodowe) wymiany młodzieży.

 • 3. Fit for diversity – prowadzący Szymon Kopiecki

  Co to jest bodyizm, a jak rozumiana jest inkluzja? Czym różnią się od siebie międzykulturowość, wielokulturowość i transkulturowość? Dlaczego uchodźstwo to nie to samo co migracja? Wiedza na temat różnorodności to pierwszy krok do zrozumienia siebie i otaczającego nas świata.
  Podczas warsztatu poznamy nie tylko nowe pojęcia z zakresu różnorodności i  przyjrzymy się własnym stereotypom i uprzedzeniom, ale dowiemy się również, dlaczego te same obrazy wywołują w nas różne skojarzenia. Warsztat oparty będzie o nową publikację PNWM "Fit for Diversity – Card Collection" -  39 ilustrowanych kart, które można wykorzystać do indywidualnej refleksji, jak również do pracy z młodzieżą. Poznamy całkiem nowe metody, omówimy najważniejsze zagadnienia i możliwości wykorzystania kart różnorodności w praktyce.

  Kilka słów o mnie
  : Szymon Kopiecki - Absolwent prawa i administracji na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 ukończył Program Executive MBA prowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Zawodowe doświadczenie na menadżerskich stanowiskach zdobywał w biznesie (Kierownik ds. Sprzedaży, Marketingu i Back Office Manager w firmie Wendre), w międzynarodowej organizacji charytatywnej (Zarządzający Członek Zarządu Stowarzyszenia Joannici-Dzieło-Pomocy) a także szkolnictwie wyższym (Kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim). Posiada kompetencje kierowania i budowania dużych, międzynarodowych zespołów, w tym doświadczenie współpracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Od 2013 roku pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Referatu Wspierania w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, gdzie odpowiada za współpracę przygraniczną, wymianę zawodową i partnerstwa komunalne. Prywatnie aktor amator, miłośnik windsurfingu i narciarstwa. • 4. Zip-Zap – prowadzący Christoph Schneider-Laris

  Praktyczne warsztaty  z animacji językowej połączone z prezentacją nowej publikacji PNWM „Alibi. Bingo. Chaos. Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej”. Publikacja powstała na życzenie uczestników corocznego cyklu warsztatów „Zip-Zap”: bazując na doświadczeniach pedagogów z długoletnią praktyką w międzynarodowej pracy z młodzieżą zebraliśmy opisy 38 ćwiczeń w sześciu rozdziałach tematycznych. Po krótkim przedstawieniu idei cyklu „Zip-Zap” oraz „Abecadła” i jego struktury będą mogli Państwo w praktyczny sposób zapoznać się z kilkoma ćwiczeniami – animator przeprowadzi wybrane z nich z Państwa udziałem, zwracając szczególną uwagę na możliwość modyfikowania ćwiczeń pod kątem konkretnej grupy.

  Animacja językowa to metoda pracy w grupach międzynarodowych, która jako medium wykorzystuje język obcy i sytuację spotkania osób z różnych kultur. Celem ćwiczeń animacyjnych jest integracja, komunikacja, współpraca w grupie, natomiast nauka języka obcego odbywa się tu niejako przy okazji.

  Kilka słów o mnie: Christoph Schneider-Laris - jako18-letni uczestnik zafascynowany ideą wymiany polsko-niemieckiej. Trener m.in. animacji językowej od ponad 10 lat, wieloletni pracownik polsko-niemieckich placówek kształceniowych w rejonie przygranicznym w Bad Muskau i Mikuszewie.
 • 5. Stories that move – historie, które poruszają. Biografie z przeszłości, postawy na dzisiaj – prowadzący Mateusz Trojański

  Co motywuje młodych ludzi do zajmowania się tematyką narodowego socjalizmu podczas spotkań polsko-niemieckich? Dlaczego wspólnie odwiedzają miejsca pamięci? Jaki związek ma ta tematyka z ich codziennym życiem?
  Wspólne zajmowanie się historią to jej poznanie, pogłębienie wiedzy dotyczącej zdarzeń, osób oraz odwiedzanego miejsca pamięci. Wspólne projekty to także przestrzeń do wzajemnego uczenia się, wyciągania wniosków z wydarzeń historycznych, szukania odniesień do własnego życia i wzmocnienia swojej postawy przeciw przejawom dyskryminacji, wykluczenia, antysemityzmu i rasizmu. 
  Podczas warsztatu przedstawimy internetową, wielojęzyczną platformę Stories that move, zwierającą zestaw narzędzi i scenariuszy dla nauczycieli i edukatorów oraz metody, które można wykorzystać podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Zaprezentujemy, w jaki sposób w oparciu o prawdziwe historie, np. wspomniane Stories that move, można uczyć młodych ludzi krytycznego myślenia, a także pobudzać ich do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej wyborami.
  https://www.storiesthatmove.org/pl/strona-glowna/

  Kilka słów o mnie:  Mateusz Trojański,  Edukator, Anne Frank Stichting - Anne Frank House, Amsterdam
 • 6. Aplikacje i narzędzia w międzynarodowej wymianie młodzieży– prowadzące Magdalena Zatylna i Olga Krajewska

  Media społecznościowe, nowinki technologiczne, aplikacje i coraz to nowsze narzędzia internetowe bombardują nas z każdej strony. Młodzież bez problemu porusza się w świecie nowych technologii i godzinami surfuje w Internecie. A my? Jak nie dać się zwariować i wybrać aplikację, która może przydać się w pracy z młodzieżą?
  Podczas warsztatów przedstawimy i wypróbujemy kilka praktycznych narzędzi, które uczestnicy będą mogli sami wykorzystać w swojej pracy z młodzieżą. Zobaczymy, jak samodzielnie stworzyć nowoczesną grafikę ulotki bez angażowania profesjonalisty, jak przeprowadzić grę miasto z użyciem smartphona, oraz jak zaplanować ciekawe warsztaty z użyciem apki. Pokażemy też, jak wzbogacić swoją dokumentację projektową i posty w mediach społecznościowych o elementy multimedialne.
  Na warsztat prosimy o zabranie smartphonów/tabletów.

  Kilka słów o  mnie:
  Magdalena Zatylna – absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplomowana trenerka biznesu katowickiej Szkoły Trenerów MERITUM oraz rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Niedawno ukończyła studia podyplomowe na kierunku Social Media&Content Marketing na AGH w Krakowie. Od 2009 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz pozaformalnej edukacji dorosłych. Specjalizuje się w tematyce rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, różnorodności, antydyskryminacji oraz zarządzaniu projektami i social media. Od 5 lat pracuje jako kierowniczka referatu ‘Koordynacji’ w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, odpowiedzialna za koordynację i controlling projektów oraz strategię pracy programowej w Organizacji.

  Olga Krajewska - Koordynatorka projektów międzynarodowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej i edukacji na rzecz różnorodności. Organizatorka wydarzeń. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje horyzonty poszerzała podczas wymian międzynarodowych, studiując na uczelniach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Hiszpanii. Odbyła staże w takich instytucjach jak Ambasada Stanów Zjednoczonych w RP, Elcano Royal Institute w Madrycie i Fundacja Heinricha Bölla w Warszawie. Od 2 lat związana z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, odpowiada zarówno za logistyczną organizację projektów, jak i ich merytoryczne przygotowanie.
 • 7. W tej zabawie jest metoda – kreatywny warsztat metodyczny – prowadząca Natalia Krasowska

  Rynek publikacji dydaktyczno-metodycznych pęka w szwach. Czy w formacie elektronicznym, czy też w formie drukowanej możemy znaleźć całe mnóstwo metod, ćwiczeń i zabaw. Największym wyzwaniem jest ich przeprowadzenie.
  Jak grupa zareaguje na metodę, którą wybieram? Czy metoda nie jest zbyt infantylna? A jeśli dzieci nie mówią wystarczająco dobrze po angielsku/niemiecku i mnie nie zrozumieją? Jak uniknąć niezręcznych sytuacji w fazie początkowej? Jak zmotywować do aktywnego uczestnictwa? Jak zmodyfikować znane mi metody i dostosować je do kontekstu polsko-niemieckiego?

  Warsztaty pomogą Państwu usystematyzować wiedzę metodyczną dotyczącą realizacji projektów międzynarodowych, dostosować znane już metody do nowych warunków oraz grup, z uwzględnieniem tłumaczenia oraz innych aspektów wymiany. Wypracujemy wspólnie strategie i techniki obchodzenia się z trudnymi sytuacjami podczas prowadzenia metod w trakcie polsko-niemieckiego projektu. Ponadto przeprowadzą i przeanalizują Państwo wybraną metodę z podręcznika metodycznego „W tej zabawie jest metoda”.
  Materiał szkoleniowy stanowi publikacja PNWM „W tej zabawie jest metoda!“ (zob. http://www.pnwm.org/publikacje/metodyka-wymiany/).

  Kilka słów o  mnie: Natalia Krasowska absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz polsko-niemieckich studiów MBA  w szkole wyższej ESCP Europe, trenerka Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży od 16 lat, współautorka podręcznika metodycznego „W tej zabawie jest metoda!”, specjalizuje się w tematyce komunikacji interkulturowej i mediacji; od 8 lat pracuje w stowarzyszeniu Aktion Zivilcourage w Pirnie k. Drezna, odpowiedzialna za projekt Service Learning na rzecz wzmacniania kluczowych kompetencji i aktywnego obywatelstwa uczniów w Saksonii.

 • 8. Współpraca na równych zasadach – to się sprawdza! – prowadząca Isabell Hinsberger

  Współpraca ze szkołami za granicą -  w formie wymiany czy też transgranicznego całorocznego projektu – umożliwia uczniom zdobycie kluczowych kompetencji, także międzykulturowych. Realizacja tego rodzaju projektów wymaga od nauczycieli olbrzymiego osobistego zaangażowania i niejednokrotnie wiąże się z odkrywaniem nieznanych terenów. Współpraca szkół i instytucji działających w obszarze edukacji pozaformalnej, które posiadają wieloletnie doświadczenie w międzynarodowej wymianie młodzieży, stwarza szanse i stanowi olbrzymi potencjał dla obu stron. 

  Celem warsztatu jest spojrzenie z perspektywy szkoły na współpracę szkół i instytucji edukacji pozaformalnej, określenie potrzeb i możliwości wynikających z kooperacji oraz wypracowanie rozwiązań możliwych do zastosowania w praktyce. Warsztat skierowany jest zarówno do osób, które posiadają doświadczenie w tej dziedzinie, jak i do tych, którzy zamierzają podjąć  współpracę z instytucjami edukacji pozaformalnej.

  Kilka słów o mnie: Isabell Hinsberger jest odpowiedzialna za treningi międzykulturowe i projekty szkoleniowe wInterCultur gGmbH w Hamburgu. Zajmuje się szkoleniami dla nauczycieli z dziedziny komunikacji międzykulturowej i stylów konfliktów. Jako lektorka Fundacji Roberta Boscha w Chinach na Nanjing Normal University zajmowała się komunikacją międzykulturową, rozwojem organizacji oraz szkoleniami dla nauczycieli. W Instytucie Goethego China Peking była ekspertką ds. nauczaniapolityki oświatowej, kooperacji przedsiębiorstw, wymiany i szkół.
 • 16:15 - 17:00

  Przerwa kawowa

 • 17:00 - 18:45

  Blok warsztatowy B - kontynuacja warsztatów 1-2 oraz powtórzenie warsztatów 3-8

 • 19:00 - 20:30

  Kolacja w Jugendherberge Ostkreuz

 • 20:30 -

  Wieczór integracyjny w Jugendherberge Ostkreuz przy muzyce NO BORDERS BAND - laureatów Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2017–2019.

5.11.2019, wtorek

 • 8:30 - 9:00

  Kawa i odstawienie walizek

 • 9:00 - 10:45

  Blok warsztatowy C - powtórzenie warsztatów 1-8

 • 10:45 - 11:15

  Przerwa kawowa

 • 11:15 - 13:00

  Blok warsztatowy D - kontynuacja warsztatów 1-2 oraz powtórzenie warsztatów 3-8

 • 13:15 - 14:15

  Część plenarna - Zakończenie, podziękowanie i pożegnanie gości

 • 14:15 -

  Lunch i wyjazd

 
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję