Program Laboratorium Wymiany 2020

23.11.2020, poniedziałek

 • 16:00 - 17:30

  Cyfrowa szkoła – cyfrowa wymiana
  Dyskusja otwierająca Laboratorium Wymiany 2020

  Cyfrowa szkoła – cyfrowa wymiana

  Dyskusja otwierająca Laboratorium Wymiany 2020 

   

  Od marca pandemia koronawirusa stawia szkoły przed ogromnymi wyzwaniami: z jednej strony, z dnia na dzień, należało ustanowić cyfrowe kanały komunikacji i stworzyć formy nauczania online, z drugiej zaś niemal całkowicie ustała międzynarodowa mobilność uczniów. Powrót do normalnej działalności placówek oświatowych i bezpośrednie projekty wymiany młodzieży najprawdopodobniej nie będą możliwe również w bieżącym roku szkolnym. Po krótkim okresie prowadzenia lekcji w klasach, pod koniec października szkoły w Polsce powróciły do ​​nauczania zdalnego. W Niemczech zajęcia w szkołach prowadzone są przy zachowaniu surowych wymogów higienicznych.

  Mimo wszystkich problemów i trudności chcemy postrzegać te wydarzenia także jako szansę: cyfryzacja szkół jest konieczna i może dać ważne oraz pozytywne impulsy dla rozwoju szkoły. Ponadto zdalna nauka może umożliwić bardziej regularną współpracę między szkołami partnerskimi w różnych krajach oraz silniejsze powiązanie projektów wymiany z podstawą programową i treściami poruszanymi na poszczególnych przedmiotach.

   

   „Cyfrowa szkoła – cyfrowa wymiana: motywacje i kreatywne rozwiązania“, wystąpienie: Henry Tesch, Dyrektor Gymnasium Carolinum Neustrelitz

  Dyskutują:

  Agnieszka Halicka (Ambasadorka eTwinning, autorka „EduTriki”, organizatorka polsko-niemieckich szkolnych wymian młodzieży)

  Monika Kokosza (nauczycielka, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, działającego w ramach programu oraz międzynarodowej sieci koordynowanej przez Centrum Nauki Kopernik)

  Klaus Schilling (Koordynator federalnej sieci szkół UNESCO w Niemczech)

  Barbara Stieldorf (Koordynatorka projektów cyfrowych w Max-Weber-Berufskolleg Düsseldorf, organizatorka międzynarodowych spotkań młodzieży)  

   

 • 19:00 - 20:00

  Integracja i wymiana doświadczeń
  Party-tura

 • 19:00 - 20:00

  Dla młodzieży: program indywidualnej wymiany #2amongmillions

  Na spotkaniu przedstawimy Wam program indywidualnej wymiany młodzieży #2amongmillions oraz jego profil na Instagramie. Program umożliwia młodym Polakom i Niemcom, którzy poznali się na wymianie młodzieży, uzyskanie dofinansowania do kosztów prywatnych odwiedzin. Do rozmowy o #2amongmillions zaprosiliśmy byłych uczestników programu. Ponadto, wspólnie z Wami chcemy się zastanowić, jak rozwijać i promować profil programu na Instagramie.

  Rejestracja na spotkanie: https://wiki.dpjw.org/webform7/de/node/275

24.11.2020, wtorek

 • 16:00 - 17:45

  Warsztaty

 • 1. WYmiana MIĘDZYkulturowa

  Niemcy – Polacy, Polacy – Niemcy. Blisko i po sąsiedzku, a jednak czasem trudno zrozumieć i ciężko się dogadać. Co zrobić, by młodzież z różnych krajów i z różnymi doświadczeniami dobrze współpracowała w czasie wymiany? Jeśli potrzebujesz
  i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, o międzykulturowości w wymianach, to zapraszamy na warsztat.

  Cel warsztatu:

  Zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do świadomego uwzględniania edukacji międzykulturowej w polsko-niemieckich wymianach młodzieży 

   

  Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

  • zdobędą podstawową wiedzę na temat kontaktu międzykulturowego
   i mechanizmów występujących na styku kultur
  • dowiedzą się, w których elementach wymiany można i warto uwzględnić edukację międzykulturową
  • poznają narzędzia i ćwiczenia z zakresu edukacji międzykulturowej

  Warsztat poprowadzą Elżbieta Kielak i Anna Szlęk.
 • 2. Stories that Move - Historie, które poruszają.

  Warsztat pt. Stories that move – historie, które poruszają. Przeznaczony jest dla nauczycieli i edukatorów, którzy poszukują innowacyjnych narzędzi do rozmowy na tematy związane z dyskryminacją, wykluczeniem i zagadnieniami związanymi z tożsamością. Celem warsztatu jest prezentacja funkcjonowania platformy oraz możliwości jej wykorzystania w pracy edukacyjnej (w tym w nauczaniu zdalnym), a także perspektywa użycia narzędzia w przygotowaniu młodzieży do spotkań z rówieśnikami w ramach wymian międzynarodowych.

  Cele warsztatu:

  • Zrozumienie procesów i poszerzenie wiedzy z zakresu: tożsamości, nauczania poprzez opowiadanie historii (Story-telling), dyskryminacji oraz roli mediów w budowaniu postaw społecznych
  • Zapoznanie się z możliwościami pracy ze Stories that Move w edukacji zdalnej (np. w czasie pandemii).
  • Zaznajomienie się z użyciem mulltimedialnych narzędzi edukacyjnych w ramach edukacji międzykulturowej, w tym przy przygotowaniu grupy do międzynarodowych spotkań młodzieży.

  Warsztat poprowadzi Mateusz Trojański.
 • 3. Narzędzia cyfrowe w szkole i w wymianach międzynarodowych – proste, bezpłatne i motywujące do uczenia i aktywnego uczestnictwa

  Zmiana w edukacji nadeszła bardzo szybko i praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy wrzuceni do świata on-line.  Powrotu do świata sprzed wirusa nie będzie, więc warto rozejrzeć się w świecie narzędzi internetowych, które pomogą w uczeniu się i realizowaniu z ich pomocą wymian międzynarodowych. W trakcie warsztatu pokażemy i wypróbujemy najciekawsze narzędzia cyfrowe, które umożliwiają wymiany międzynarodowe w świecie cyfrowym, służą włączaniu uczestników i uczniów, pobudzają do uczenia się samodzielnie i w grupie, ale także kształtują kompetencje przyszłości potrzebne nam wszystkim w pracy i w życiu codziennym. Warsztat jest dla tych, którzy na pracę zdalną nie patrzą jak na chwilowe zarządzanie kryzysem, ale jak na szansę rozwoju dla siebie i uczniów. Zapraszamy!

  Cele warsztatu:
  1. Refleksja nad największymi zmianami w pracy edukacyjnej i wymianach międzynarodowych wynikającymi z przejścia na tryb on-line
  2. Pokazanie możliwości przełożenia działań off-line na on-line i tworzenia formatów tylko on-line; zastanowienie się nad granicami on-line i możliwościami łączenia
  3. Pomoc w świadomym wybieraniu narzędzi, z których można korzystać
  4. Przegląd narzędzi cyfrowych i wypróbowanie kilku z nich
  5. Pokazanie wartości korzystania z narzędzi cyfrowych i zmotywowanie do planowania z ich pomocą wymian międzynarodowych

  Warsztat poprowadzą Marta Gawinek-Dagargulia i Bětka Wójcik.
 • 4. Animacja językowa na spotkaniach polsko-niemieckich realizowanych w formie tradycyjnej i wirtualnej: Jak prowadzić animacje językowe i komunikacyjne?

  Animacja językowa jest kreatywną metodą pracy z grupami międzynarodowymi, w której jako medium wykorzystuje się język obcy. Celem ćwiczeń jest integracja, komunikacja i współpraca w grupie, a przy okazji nauka języka obcego. Ćwiczenia z tego zakresu można wykorzystywać także podczas pracy online, co chciałbym pokazać podczas webinarium.

  Główne cele warsztatu:

  • Prezentacja metod animacji językowej i refleksja nad ich wykorzystaniem, przede wszystkim na spotkaniach online
  • Nauka podstaw samodzielnego prowadzenia animacji językowych
  • Rozwinięcie wrażliwości na dwujęzyczny kontekst spotkania


  Warsztat poprowadzi Christoph Schneider-Laris.
 • 5. Zdalne eksperymentowanie – jak robić to razem

  Przeniesienie codziennych, zwykłych lekcji do świata wirtualnego było dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, jeszcze większym okazało się prowadzenie projektów, w tym projektów międzynarodowych, które często trwają dłużej niż jedno spotkanie i wymagają prawdziwego, fizycznego kontaktu między uczestnikami. Dobrze nam znany tryb pracy musiał zostać zmodyfikowany, a czasem nawet wywrócony do góry nogami. Część działań ze szkolnych lekcji okazała się nie do powtórzenia online. Co jest możliwe do zrobienia online? Jak budować zaangażowanie całej klasy podczas lekcji przed monitorem? Jak utrzymać te zaangażowanie przez cały czas realizacji projektu? Na te pytania odpowiemy podczas warsztatów oraz przetestujemy zdobytą wiedzę w praktyce na naszej polsko-niemieckiej grupie nauczycieli i edukatorów.

  Cele warsztatu:

  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować zaangażowanie podczas lekcji online
  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować i podtrzymywać zaangażowanie podczas realizacji projektów międzynarodowych
  • Pomysły na zdalne eksperymentowanie możliwe do wprowadzenia podczas polsko-niemieckich spotkań online.

  Warsztat poprowadzą Kamil Wachol i Angelika Ochendowska.
 • 6. „Opór wobec nazistowskiej zbrodni: raporty Witolda Pileckiego z Auschwitz” - warsztat Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Uczestnicy warsztatu zapoznają się z biografią Witolda Pileckiego i z jego raportami z Auschwitz. Po opracowaniu materiałów źródłowych odbędzie się debata oksfordzka pod tytułem „Czy należało zbombardować obóz koncentracyjny Auschwitz?”.

  Cele warsztatu:

  1. Przedstawić ofertę edukacyjną Instytutu Pileckiego w Berlinie
  2. zaprosić grupy młodzieży niemieckiej i polskiej do współpracy
  3. Na przykładzie warsztatu przedstawić narzędzia i metody edukacyjne Instytutu Pileckiego w Berlinie.

  Warsztat poprowadzi Alexander Kliymuk.
 • 7. 3… 2… 1… Wymiana ON-line!

  Ostatnio w różnych obszarach pojawiają się formaty i metody pracy zdalnej, dając ludziom możliwość spotykania się również w przestrzeni wirtualnej. Ale od czego zacząć taką pracę? – Celem warsztatu „3… 2… 1… Wymiana ON-line!“ jest pokazanie kierunków i udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wymiany polsko-niemieckiej w formie spotkania online, tak by wirtualne spotkania uczniów mogły przyczynić się do podtrzymania, choćby tylko na odległość, nawiązanych wcześniej partnerstw.

  Podczas warsztatów zajmiemy się odpowiedzią na następujące pytania:

  • Jak zbudować program wymiany online?
  • Jak prowadzić/monitorować wymianę online?
  • Jakie metody i narzędzia można wykorzystać podczas wymiany online?


  Warsztat poprowadzi Michael Kimmig.
 • 8. #StolenMemory- Kampania i polsko-niemiecki projekt edukacyjny

  Główne cele warsztatu:
  • Wprowadzenie w kampanię #Stolen Memory i polsko-niemiecki projekt edukacyjny
  • Prezentacja i praktyczny test materiałów dydaktycznych i narzędzi cyfrowych dostępnych w Arolsen Archives (e-przewodnik oraz archiwum online)
  • Wyjaśnienie warunków udziału w projekcie/poszukiwanie informacji o członkach rodziny

  Warsztat poprowadzą Anna Meier-Osiński i Elisabeth Schwabauer.
 • 9. Fit for Diversity (warsztat tylko w j. niemieckim)

  Podczas warsztatu poznamy nowe pojęcia z zakresu różnorodności, przyjrzymy się własnym stereotypom i uprzedzeniom oraz dowiemy się, jak różnie możemy postrzegać rzeczywistość i co ma na to wpływ. Będziemy pracować z wykorzystaniem nowej publikacji PNWM ‘Fit for Diversity – Card Collection’. Ilustrowane karty wprowadzą nas w temat różnorodności, posłużą do indywidualnej refleksji i wymiany poglądów na tematy nam bliskie jak i te nowe.

  W trakcie warsztatu przedstawimy nowe metody i możliwości wykorzystania kart podczas projektów online i offline.

  Cele warsztatu:

  • uświadomienie różnic i ich źródeł w postrzeganiu i ocenie rzeczywistości
  • wprowadzenie w nowe zagadnienia z zakresu różnorodności
  • indywidualna refleksja i wymiana perspektyw pomiędzy osobami uczestniczącymi
  • przedstawienie nowych metod w pracy z młodzieżą z wykorzystaniem ‘Fit for Diversity – Card Collection’

  Warsztat poprowadzą Simon Kopietzki i Charlotte Popiela.
  UWAGA! Warsztat tylko w języku niemieckim, bez tłumaczenia.
 • 10. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – jak to zrobić online?

  Warsztat rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Następnie poznają Państwo różne podejścia i metody wywodzące się z obszaru edukacji pozaformalnej, które umożliwiają ciekawe i interaktywne kształcenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju także podczas spotkań online. Na zakończenie będzie czas na wymianę doświadczeń i uzyskanie wskazówek od innych uczestników.

  Główne cele warsztatu:

  • Uzyskają Państwo podstawową & pochodzącą od pozostałych uczestników wiedzę na temat EZR
  • Poznają Państwo interaktywne podejścia & metody pozwalające na kształcenia w zakresie EZR także podczas spotkań online
  • Otrzymają Państwo wskazówki i porady dotyczące rozwiązywania problemów

  Warsztat poprowadzi Sebastian Wehrsig.
 • 11. W spotkaniu online też jest metoda!

  Może Państwo, podobnie jak ja, są zdania, że projekty wymiany sprawiają najwięcej radości, gdy przy ich okazji można się spotkać, wspólnie pośmiać albo prowadzić głębokie, ciekawe rozmowy. Podczas spotkania online to wszystko jest oczywiście niemożliwe – choć może jednak jest? Podczas warsztatu przeniesiemy metody z publikacji PNWM „W tej zabawie jest metoda“ do świata wirtualnego, wspólnie je wypróbujemy i podyskutujemy o ograniczeniach, ale i nowych możliwościach spotkań przez internet, nie rezygnując przy tym ze śmiechu i poważnych rozmów.

  Główne cele warsztatu:

  • Wspólne odkrywanie, jak ożywić spotkania online
  • Przeniesienie sprawdzonych metod do przestrzeni wirtualnej
  • Doświadczenie metodycznych wyzwań i możliwości, które pojawiają się podczas spotkań internetowych realizowanych w grupach dwujęzycznych

  Warsztat poprowadzi Ines Ackermann.
 • 19:00 - 20:00

  XIX-wieczna Łódź wielokulturowa – Centrum Dialogu im. Marka Edelmanna

25.11.2020, środa

 • 16:00 - 17:45

  Warsztaty

 • 1. WYmiana MIĘDZYkulturowa

  Niemcy – Polacy, Polacy – Niemcy. Blisko i po sąsiedzku, a jednak czasem trudno zrozumieć i ciężko się dogadać. Co zrobić, by młodzież z różnych krajów i z różnymi doświadczeniami dobrze współpracowała w czasie wymiany? Jeśli potrzebujesz
  i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, o międzykulturowości w wymianach, to zapraszamy na warsztat.

  Cel warsztatu:

  Zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do świadomego uwzględniania edukacji międzykulturowej w polsko-niemieckich wymianach młodzieży 

   

  Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

  • zdobędą podstawową wiedzę na temat kontaktu międzykulturowego
   i mechanizmów występujących na styku kultur
  • dowiedzą się, w których elementach wymiany można i warto uwzględnić edukację międzykulturową
  • poznają narzędzia i ćwiczenia z zakresu edukacji międzykulturowej

  Warsztat poprowadzą Elżbieta Kielak i Anna Szlęk.
 • 2. Stories that Move - Historie, które poruszają.

  Warsztat pt. Stories that move – historie, które poruszają. Przeznaczony jest dla nauczycieli i edukatorów, którzy poszukują innowacyjnych narzędzi do rozmowy na tematy związane z dyskryminacją, wykluczeniem i zagadnieniami związanymi z tożsamością. Celem warsztatu jest prezentacja funkcjonowania platformy oraz możliwości jej wykorzystania w pracy edukacyjnej (w tym w nauczaniu zdalnym), a także perspektywa użycia narzędzia w przygotowaniu młodzieży do spotkań z rówieśnikami w ramach wymian międzynarodowych.

  Cele warsztatu:

  • Zrozumienie procesów i poszerzenie wiedzy z zakresu: tożsamości, nauczania poprzez opowiadanie historii (Story-telling), dyskryminacji oraz roli mediów w budowaniu postaw społecznych
  • Zapoznanie się z możliwościami pracy ze Stories that Move w edukacji zdalnej (np. w czasie pandemii).
  • Zaznajomienie się z użyciem mulltimedialnych narzędzi edukacyjnych w ramach edukacji międzykulturowej, w tym przy przygotowaniu grupy do międzynarodowych spotkań młodzieży.

  Warsztat poprowadzi Mateusz Trojański.
 • 3. Narzędzia cyfrowe w szkole i w wymianach międzynarodowych – proste, bezpłatne i motywujące do uczenia i aktywnego uczestnictwa

  Zmiana w edukacji nadeszła bardzo szybko i praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy wrzuceni do świata on-line.  Powrotu do świata sprzed wirusa nie będzie, więc warto rozejrzeć się w świecie narzędzi internetowych, które pomogą w uczeniu się i realizowaniu z ich pomocą wymian międzynarodowych. W trakcie warsztatu pokażemy i wypróbujemy najciekawsze narzędzia cyfrowe, które umożliwiają wymiany międzynarodowe w świecie cyfrowym, służą włączaniu uczestników i uczniów, pobudzają do uczenia się samodzielnie i w grupie, ale także kształtują kompetencje przyszłości potrzebne nam wszystkim w pracy i w życiu codziennym. Warsztat jest dla tych, którzy na pracę zdalną nie patrzą jak na chwilowe zarządzanie kryzysem, ale jak na szansę rozwoju dla siebie i uczniów. Zapraszamy!

  Cele warsztatu:
  1. Refleksja nad największymi zmianami w pracy edukacyjnej i wymianach międzynarodowych wynikającymi z przejścia na tryb on-line
  2. Pokazanie możliwości przełożenia działań off-line na on-line i tworzenia formatów tylko on-line; zastanowienie się nad granicami on-line i możliwościami łączenia
  3. Pomoc w świadomym wybieraniu narzędzi, z których można korzystać
  4. Przegląd narzędzi cyfrowych i wypróbowanie kilku z nich
  5. Pokazanie wartości korzystania z narzędzi cyfrowych i zmotywowanie do planowania z ich pomocą wymian międzynarodowych

  Warsztat poprowadzą Marta Gawinek-Dagargulia i Bětka Wójcik.
 • 4. Animacja językowa na spotkaniach polsko-niemieckich realizowanych w formie tradycyjnej i wirtualnej: Jak prowadzić animacje językowe i komunikacyjne?

  Animacja językowa jest kreatywną metodą pracy z grupami międzynarodowymi, w której jako medium wykorzystuje się język obcy. Celem ćwiczeń jest integracja, komunikacja i współpraca w grupie, a przy okazji nauka języka obcego. Ćwiczenia z tego zakresu można wykorzystywać także podczas pracy online, co chciałbym pokazać podczas webinarium.

  Główne cele warsztatu:

  • Prezentacja metod animacji językowej i refleksja nad ich wykorzystaniem, przede wszystkim na spotkaniach online
  • Nauka podstaw samodzielnego prowadzenia animacji językowych
  • Rozwinięcie wrażliwości na dwujęzyczny kontekst spotkania


  Warsztat poprowadzi Christoph Schneider-Laris.
 • 5. Zdalne eksperymentowanie – jak robić to razem

  Przeniesienie codziennych, zwykłych lekcji do świata wirtualnego było dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, jeszcze większym okazało się prowadzenie projektów, w tym projektów międzynarodowych, które często trwają dłużej niż jedno spotkanie i wymagają prawdziwego, fizycznego kontaktu między uczestnikami. Dobrze nam znany tryb pracy musiał zostać zmodyfikowany, a czasem nawet wywrócony do góry nogami. Część działań ze szkolnych lekcji okazała się nie do powtórzenia online. Co jest możliwe do zrobienia online? Jak budować zaangażowanie całej klasy podczas lekcji przed monitorem? Jak utrzymać te zaangażowanie przez cały czas realizacji projektu? Na te pytania odpowiemy podczas warsztatów oraz przetestujemy zdobytą wiedzę w praktyce na naszej polsko-niemieckiej grupie nauczycieli i edukatorów.

  Cele warsztatu:

  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować zaangażowanie podczas lekcji online
  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować i podtrzymywać zaangażowanie podczas realizacji projektów międzynarodowych
  • Pomysły na zdalne eksperymentowanie możliwe do wprowadzenia podczas polsko-niemieckich spotkań online.

  Warsztat poprowadzą Kamil Wachol i Angelika Ochendowska.
 • 6. „Opór wobec nazistowskiej zbrodni: raporty Witolda Pileckiego z Auschwitz” - warsztat Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Uczestnicy warsztatu zapoznają się z biografią Witolda Pileckiego i z jego raportami z Auschwitz. Po opracowaniu materiałów źródłowych odbędzie się debata oksfordzka pod tytułem „Czy należało zbombardować obóz koncentracyjny Auschwitz?”.

  Cele warsztatu:

  1. Przedstawić ofertę edukacyjną Instytutu Pileckiego w Berlinie
  2. zaprosić grupy młodzieży niemieckiej i polskiej do współpracy
  3. Na przykładzie warsztatu przedstawić narzędzia i metody edukacyjne Instytutu Pileckiego w Berlinie.

  Warsztat poprowadzi Alexander Kliymuk.
 • 7. 3… 2… 1… Wymiana ON-line!

  Ostatnio w różnych obszarach pojawiają się formaty i metody pracy zdalnej, dając ludziom możliwość spotykania się również w przestrzeni wirtualnej. Ale od czego zacząć taką pracę? – Celem warsztatu „3… 2… 1… Wymiana ON-line!“ jest pokazanie kierunków i udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wymiany polsko-niemieckiej w formie spotkania online, tak by wirtualne spotkania uczniów mogły przyczynić się do podtrzymania, choćby tylko na odległość, nawiązanych wcześniej partnerstw.

  Podczas warsztatów zajmiemy się odpowiedzią na następujące pytania:

  • Jak zbudować program wymiany online?
  • Jak prowadzić/monitorować wymianę online?
  • Jakie metody i narzędzia można wykorzystać podczas wymiany online?


  Warsztat poprowadzi Michael Kimmig.
 • 8. #StolenMemory- Kampania i polsko-niemiecki projekt edukacyjny

  Główne cele warsztatu:
  • Wprowadzenie w kampanię #Stolen Memory i polsko-niemiecki projekt edukacyjny
  • Prezentacja i praktyczny test materiałów dydaktycznych i narzędzi cyfrowych dostępnych w Arolsen Archives (e-przewodnik oraz archiwum online)
  • Wyjaśnienie warunków udziału w projekcie/poszukiwanie informacji o członkach rodziny

  Warsztat poprowadzą Anna Meier-Osiński i Elisabeth Schwabauer.
 • 9. Fit for Diversity (warsztat tylko w j. polskim)

  Podczas warsztatu poznamy nowe pojęcia z zakresu różnorodności, przyjrzymy się własnym stereotypom i uprzedzeniom oraz dowiemy się, jak różnie możemy postrzegać rzeczywistość i co ma na to wpływ. Będziemy pracować z wykorzystaniem nowej publikacji PNWM ‘Fit for Diversity – Card Collection’. Ilustrowane karty wprowadzą nas w temat różnorodności, posłużą do indywidualnej refleksji i wymiany poglądów na tematy nam bliskie jak i te nowe.

  W trakcie warsztatu przedstawimy nowe metody i możliwości wykorzystania kart podczas projektów online i offline.

  Cele warsztatu:

  • uświadomienie różnic i ich źródeł w postrzeganiu i ocenie rzeczywistości
  • wprowadzenie w nowe zagadnienia z zakresu różnorodności
  • indywidualna refleksja i wymiana perspektyw pomiędzy osobami uczestniczącymi
  • przedstawienie nowych metod w pracy z młodzieżą z wykorzystaniem ‘Fit for Diversity – Card Collection’

  Warsztat poprowadzą Simon Kopietzki i Charlotte Popiela.
  UWAGA! Warsztat tylko w języku polskim, bez tłumaczenia.
 • 10. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – jak to zrobić online?

  Warsztat rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Następnie poznają Państwo różne podejścia i metody wywodzące się z obszaru edukacji pozaformalnej, które umożliwiają ciekawe i interaktywne kształcenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju także podczas spotkań online. Na zakończenie będzie czas na wymianę doświadczeń i uzyskanie wskazówek od innych uczestników.

  Główne cele warsztatu:

  • Uzyskają Państwo podstawową & pochodzącą od pozostałych uczestników wiedzę na temat EZR
  • Poznają Państwo interaktywne podejścia & metody pozwalające na kształcenia w zakresie EZR także podczas spotkań online
  • Otrzymają Państwo wskazówki i porady dotyczące rozwiązywania problemów

  Warsztat poprowadzi Sebastian Wehrsig.
 • 11. W spotkaniu online też jest metoda!

  Może Państwo, podobnie jak ja, są zdania, że projekty wymiany sprawiają najwięcej radości, gdy przy ich okazji można się spotkać, wspólnie pośmiać albo prowadzić głębokie, ciekawe rozmowy. Podczas spotkania online to wszystko jest oczywiście niemożliwe – choć może jednak jest? Podczas warsztatu przeniesiemy metody z publikacji PNWM „W tej zabawie jest metoda“ do świata wirtualnego, wspólnie je wypróbujemy i podyskutujemy o ograniczeniach, ale i nowych możliwościach spotkań przez internet, nie rezygnując przy tym ze śmiechu i poważnych rozmów.

  Główne cele warsztatu:

  • Wspólne odkrywanie, jak ożywić spotkania online
  • Przeniesienie sprawdzonych metod do przestrzeni wirtualnej
  • Doświadczenie metodycznych wyzwań i możliwości, które pojawiają się podczas spotkań internetowych realizowanych w grupach dwujęzycznych

  Warsztat poprowadzi Ines Ackermann.
 • 19:00 - 20:00

  Integracja i wymiana doświadczeń
  Rozmowy w przelocie

26.11.2020, czwartek

 • 16:00 - 17:45

  Warsztaty

 • 1. WYmiana MIĘDZYkulturowa

  Niemcy – Polacy, Polacy – Niemcy. Blisko i po sąsiedzku, a jednak czasem trudno zrozumieć i ciężko się dogadać. Co zrobić, by młodzież z różnych krajów i z różnymi doświadczeniami dobrze współpracowała w czasie wymiany? Jeśli potrzebujesz
  i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, o międzykulturowości w wymianach, to zapraszamy na warsztat.

  Cel warsztatu:

  Zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do świadomego uwzględniania edukacji międzykulturowej w polsko-niemieckich wymianach młodzieży 

   

  Osoby uczestniczące w szkoleniu: 

  • zdobędą podstawową wiedzę na temat kontaktu międzykulturowego
   i mechanizmów występujących na styku kultur
  • dowiedzą się, w których elementach wymiany można i warto uwzględnić edukację międzykulturową
  • poznają narzędzia i ćwiczenia z zakresu edukacji międzykulturowej

  Warsztat poprowadzą Elżbieta Kielak i Anna Szlęk.
 • 2. Stories that Move - Historie, które poruszają.

  Warsztat pt. Stories that move – historie, które poruszają. Przeznaczony jest dla nauczycieli i edukatorów, którzy poszukują innowacyjnych narzędzi do rozmowy na tematy związane z dyskryminacją, wykluczeniem i zagadnieniami związanymi z tożsamością. Celem warsztatu jest prezentacja funkcjonowania platformy oraz możliwości jej wykorzystania w pracy edukacyjnej (w tym w nauczaniu zdalnym), a także perspektywa użycia narzędzia w przygotowaniu młodzieży do spotkań z rówieśnikami w ramach wymian międzynarodowych.

  Cele warsztatu:

  • Zrozumienie procesów i poszerzenie wiedzy z zakresu: tożsamości, nauczania poprzez opowiadanie historii (Story-telling), dyskryminacji oraz roli mediów w budowaniu postaw społecznych
  • Zapoznanie się z możliwościami pracy ze Stories that Move w edukacji zdalnej (np. w czasie pandemii).
  • Zaznajomienie się z użyciem mulltimedialnych narzędzi edukacyjnych w ramach edukacji międzykulturowej, w tym przy przygotowaniu grupy do międzynarodowych spotkań młodzieży.

  Warsztat poprowadzi Mateusz Trojański.
 • 3. Narzędzia cyfrowe w szkole i w wymianach międzynarodowych – proste, bezpłatne i motywujące do uczenia i aktywnego uczestnictwa

  Zmiana w edukacji nadeszła bardzo szybko i praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy wrzuceni do świata on-line.  Powrotu do świata sprzed wirusa nie będzie, więc warto rozejrzeć się w świecie narzędzi internetowych, które pomogą w uczeniu się i realizowaniu z ich pomocą wymian międzynarodowych. W trakcie warsztatu pokażemy i wypróbujemy najciekawsze narzędzia cyfrowe, które umożliwiają wymiany międzynarodowe w świecie cyfrowym, służą włączaniu uczestników i uczniów, pobudzają do uczenia się samodzielnie i w grupie, ale także kształtują kompetencje przyszłości potrzebne nam wszystkim w pracy i w życiu codziennym. Warsztat jest dla tych, którzy na pracę zdalną nie patrzą jak na chwilowe zarządzanie kryzysem, ale jak na szansę rozwoju dla siebie i uczniów. Zapraszamy!

  Cele warsztatu:
  1. Refleksja nad największymi zmianami w pracy edukacyjnej i wymianach międzynarodowych wynikającymi z przejścia na tryb on-line
  2. Pokazanie możliwości przełożenia działań off-line na on-line i tworzenia formatów tylko on-line; zastanowienie się nad granicami on-line i możliwościami łączenia
  3. Pomoc w świadomym wybieraniu narzędzi, z których można korzystać
  4. Przegląd narzędzi cyfrowych i wypróbowanie kilku z nich
  5. Pokazanie wartości korzystania z narzędzi cyfrowych i zmotywowanie do planowania z ich pomocą wymian międzynarodowych

  Warsztat poprowadzą Marta Gawinek-Dagargulia i Bětka Wójcik.
 • 4. Animacja językowa na spotkaniach polsko-niemieckich realizowanych w formie tradycyjnej i wirtualnej: Jak prowadzić animacje językowe i komunikacyjne?

  Animacja językowa jest kreatywną metodą pracy z grupami międzynarodowymi, w której jako medium wykorzystuje się język obcy. Celem ćwiczeń jest integracja, komunikacja i współpraca w grupie, a przy okazji nauka języka obcego. Ćwiczenia z tego zakresu można wykorzystywać także podczas pracy online, co chciałbym pokazać podczas webinarium.

  Główne cele warsztatu:

  • Prezentacja metod animacji językowej i refleksja nad ich wykorzystaniem, przede wszystkim na spotkaniach online
  • Nauka podstaw samodzielnego prowadzenia animacji językowych
  • Rozwinięcie wrażliwości na dwujęzyczny kontekst spotkania


  Warsztat poprowadzi Christoph Schneider-Laris.
 • 5. Zdalne eksperymentowanie – jak robić to razem

  Przeniesienie codziennych, zwykłych lekcji do świata wirtualnego było dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, jeszcze większym okazało się prowadzenie projektów, w tym projektów międzynarodowych, które często trwają dłużej niż jedno spotkanie i wymagają prawdziwego, fizycznego kontaktu między uczestnikami. Dobrze nam znany tryb pracy musiał zostać zmodyfikowany, a czasem nawet wywrócony do góry nogami. Część działań ze szkolnych lekcji okazała się nie do powtórzenia online. Co jest możliwe do zrobienia online? Jak budować zaangażowanie całej klasy podczas lekcji przed monitorem? Jak utrzymać te zaangażowanie przez cały czas realizacji projektu? Na te pytania odpowiemy podczas warsztatów oraz przetestujemy zdobytą wiedzę w praktyce na naszej polsko-niemieckiej grupie nauczycieli i edukatorów.

  Cele warsztatu:

  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować zaangażowanie podczas lekcji online
  • Przedstawienie metod i narzędzi, którymi możemy budować i podtrzymywać zaangażowanie podczas realizacji projektów międzynarodowych
  • Pomysły na zdalne eksperymentowanie możliwe do wprowadzenia podczas polsko-niemieckich spotkań online.

  Warsztat poprowadzą Kamil Wachol i Angelika Ochendowska.
 • 6. Kompas

  Warsztaty pokazują, jak przeprowadzić zajęcia „Kompas”, które są dedykowane grupom polsko-niemieckim jak i grupom młodzieży z jednego kraju. Skierowane są do uczniów szkół średnich, również odwiedzających Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady.

   Warsztaty „Kompas”  skupiają się na kilku postaciach, które przebywały w byłych hitlerowskich obozach. Uczestnicy zajęć poznają postać Witolda Pileckiego, Tadeusza Borowskiego, Rudolfa Hessa czy Ditricha Bonhoeffer’a .

   Podczas warsztatu osoby biorące w nim udział rekonstruują cechy poszczególnych postaci i odpowiadają na pytania związane ze znaczeniem czynnika moralnego oraz wartości i antywartości które wpłynęły na  postawy ich „bohatera”. Zajęcia stawiają przed uczestnikami problem odpowiedzialności jednostki wobec totalitaryzmu jak i roli wartości moralnych, które ostatecznie decydują o naszej postawie wobec zła.

  Cele warsztatu:

  • prezentacja warsztatu „Kompas”, założeń, wykorzystanych źródeł i metod.
  • przedyskutowanie z nauczycielami tematów związanych z warsztatem (okres przedwojenny i II wojny światowej w Polsce i Niemczech, sytuacja w byłym obozie Auschwitz, temat wartości i antywartości w podejmowaniu decyzji w sytuacji nadzwyczajnej, rola jednostki wobec systemu).


  Warsztat poprowadzi Michał Gawriłow.
 • 7. 3… 2… 1… Wymiana ON-line!

  Ostatnio w różnych obszarach pojawiają się formaty i metody pracy zdalnej, dając ludziom możliwość spotykania się również w przestrzeni wirtualnej. Ale od czego zacząć taką pracę? – Celem warsztatu „3… 2… 1… Wymiana ON-line!“ jest pokazanie kierunków i udzielenie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania wymiany polsko-niemieckiej w formie spotkania online, tak by wirtualne spotkania uczniów mogły przyczynić się do podtrzymania, choćby tylko na odległość, nawiązanych wcześniej partnerstw.

  Podczas warsztatów zajmiemy się odpowiedzią na następujące pytania:

  • Jak zbudować program wymiany online?
  • Jak prowadzić/monitorować wymianę online?
  • Jakie metody i narzędzia można wykorzystać podczas wymiany online?


  Warsztat poprowadzi Michael Kimmig.
 • 8. #StolenMemory- Kampania i polsko-niemiecki projekt edukacyjny

  Główne cele warsztatu:
  • Wprowadzenie w kampanię #Stolen Memory i polsko-niemiecki projekt edukacyjny
  • Prezentacja i praktyczny test materiałów dydaktycznych i narzędzi cyfrowych dostępnych w Arolsen Archives (e-przewodnik oraz archiwum online)
  • Wyjaśnienie warunków udziału w projekcie/poszukiwanie informacji o członkach rodziny

  Warsztat poprowadzą Anna Meier-Osiński i Elisabeth Schwabauer.
 • 9. Fit for Diversity (warsztat tylko w języku niemieckim)

  Podczas warsztatu poznamy nowe pojęcia z zakresu różnorodności, przyjrzymy się własnym stereotypom i uprzedzeniom oraz dowiemy się, jak różnie możemy postrzegać rzeczywistość i co ma na to wpływ. Będziemy pracować z wykorzystaniem nowej publikacji PNWM ‘Fit for Diversity – Card Collection’. Ilustrowane karty wprowadzą nas w temat różnorodności, posłużą do indywidualnej refleksji i wymiany poglądów na tematy nam bliskie jak i te nowe.

  W trakcie warsztatu przedstawimy nowe metody i możliwości wykorzystania kart podczas projektów online i offline.

  Cele warsztatu:

  • uświadomienie różnic i ich źródeł w postrzeganiu i ocenie rzeczywistości
  • wprowadzenie w nowe zagadnienia z zakresu różnorodności
  • indywidualna refleksja i wymiana perspektyw pomiędzy osobami uczestniczącymi
  • przedstawienie nowych metod w pracy z młodzieżą z wykorzystaniem ‘Fit for Diversity – Card Collection’

  Warsztat poprowadzą Simon Kopietzki i Charlotte Popiela.
  UWAGA! Warsztat tylko w języku niemieckim, bez tłumaczenia.
 • 10. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – jak to zrobić online?

  Warsztat rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia w tematykę edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Następnie poznają Państwo różne podejścia i metody wywodzące się z obszaru edukacji pozaformalnej, które umożliwiają ciekawe i interaktywne kształcenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju także podczas spotkań online. Na zakończenie będzie czas na wymianę doświadczeń i uzyskanie wskazówek od innych uczestników.

  Główne cele warsztatu:

  • Uzyskają Państwo podstawową & pochodzącą od pozostałych uczestników wiedzę na temat EZR
  • Poznają Państwo interaktywne podejścia & metody pozwalające na kształcenia w zakresie EZR także podczas spotkań online
  • Otrzymają Państwo wskazówki i porady dotyczące rozwiązywania problemów

  Warsztat poprowadzi Sebastian Wehrsig.
 • 18:00 - 19:00

  Finał
  Wykład dr. Henninga Becka

  Gościem specjalnym finałowej sesji kongresu będzie dr Henning Beck – neurobiolog, zafascynowany badacz ludzkiego mózgu, który przedstawi inne spojrzenie na uczenie się i nauczanie, a także podpowie, jak uczynić te procesy bardziej  skutecznymi.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję