Program

5.11.2018 Poniedziałek

 • 13:00 - 14:00

  REJESTRACJA I LUNCH

 • 14:00 - 15:00

  PLENUM:

 • Otwarcie Laboratorium Wymiany przez zarząd PNWM i partnerów

 • Wykład „Europejska wymiana koncepcji nauczania: jak Science on Stage motywuje nauczycieli przedmiotów ścisłych” (Dr. Jenny Schlüpmann, Freie Universität Berlin)

 • Kwestie organizacyjne

 • 15:15 - 17:00

  WARSZTATY (GRUPA I)

 • Na (społeczne) skróty zawsze dalej. Grupa – Różnorodność – Powierzchowność.

  Warsztat poświęcony jest procesowi stereotypizacji. Uczestnicy dowiedzą się, że bez stereotypów ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe, że stereotyp to nic złego. Ćwiczenie przewidziane podczas warsztatu pozwoli uczestnikom przeżyć tworzenie się stereotypu i zrozumieć ten mechanizm.

  Jarosław Moeglich - Psycholog, psychoterapeuta w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej i jednocześnie pracownik korporacji. Mąż Marty i tata dwuletniej Tekli.
 • Krótka historia praw dziecka i praw człowieka z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. (dr Carola Rudnick)

  W trakcie warsztatów przybliżę uczestnikom temat praw dziecka i praw człowieka z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poznają historię Praw Człowieka i opracują w formie zabawy różne Konwencje na podstawie szkiców i gry planszowej. Grupa będzie aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Wykorzystywane materiały i metody są do dyspozycji w języku polskim i niemieckim.
  Kilka słów o  mnie: Nazywam się dr Carola Rudnick, jestem kulturoznawczynią/ historyczką  oraz kierownikiem naukowym i pedagogicznym Miejsca Pamięci »Eutanazja« Lüneburg. Stworzyłam różnorodne materiały i metody dot. praw człowieka i pedagogiki miejsc pamięci, które wykorzystuję w moich jedno- i kilkudniowych seminariach.
 • Co w marchewce piszczy. STEAM w wymianie młodzieży. (Adam Zahler)

  Większość badań naukowych, wynalazków, konstrukcji powstaje dziś w wyniku pracy zespołowej. Dobry podział zadań w zależności od indywidualnych kompetencji, spójna metoda wewnętrznej komunikacji, atrakcyjny sposób prezentowania osiągnięć zespołu to klucze do sukcesu. Podczas warsztatu postaramy się sprawdzić, jak można wychodząc od prostego eksperymentu wykorzystującego powszechnie dostępne materiały dojść do pogłębionego badania naukowego. Przetestujemy także w praktyce wykorzystanie w zajęciach z uczniami  metody badawczej podczas nauczania grupy  przedmiotów STEAM i jednoczesną realizację wymagań ogólnych ujętych w podstawie programowej. Warsztat bazuje na omówieniu zjawisk falowych, dokładniej fali dźwiękowej jako przykładu zjawiska mechanicznego oraz dźwięku.

  Kilka słów o  mnie: Adam Zahler od prawie 8 lat współpracuje z Centrum Nauki Kopernik jako animator, prowadzący zajęcia w laboratorium chemicznym i fizycznym, obecnie pracownik Pracowni Edukacji, współtworzy między innymi projekty zestawów edukacyjnych wykorzystywanych w edukacji szkolnej. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
 • Grosz do grosza. Czyli kilka wskazówek jak je zdobyć. (Michael Teffel)

  Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży oznacza koszty! Najlepiej wiedzą to organizatorzy, którym muszą wystarczyć skromne środki przekazywane przez PNWM i wkład własny uczestników. Najczęściej brakuje niewielkiej sumy, która pozwoliłaby trochę obniżyć koszty ponoszone przez samych uczniów, zorganizować wyjątkową wycieczkę lub sfinansować wstęp do szczególnie drogiego muzeum.
  Taki będzie punkt wyjścia do dyskusji uczestników warsztatów na temat dodatkowych źródeł finansowania, które można pozyskać oprócz wsparcia PNWM-u oraz możliwości ich celowego wykorzystania. Obok części teoretycznej polegającej na wyjaśnieniu pojęć i wykładu merytorycznego dużo czasu przewidziano na wymianę doświadczeń i dyskusję
  W centrum planowanej dyskusji znajdą się szkoły jako jednostki organizujące polsko-niemiecką wymianę młodzieży. Uczestnicy przeprowadzą analizę sieci, jakimi dysponują szkoły i zastanowią się, do jakiego stopnia można je wykorzystać na poziomie lokalnym do pozyskiwania środków finansowych.
  Kilka słów o  mnie: Michael Teffel, odpowiedzialny za pozykiwanie środków trzecich w PNWM. Wcześniej przez wiele lat był zatrudniony w organizacji zajmującej się międzynarodową pracą na rzecz młodzieży i zdobywał środki trzecie na każdy pojedynczy projekt.
 • „Turystyka niemasowa”. Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży w miejscach pamięci związanych z II wojną światową. (Stanisława Piotrowska)

  Miejsca pamięci jako przestrzeń komunikacji, edukacji i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej. Typologia miejsc pamięci związanych z II wojną światową. Polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży w byłych niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady – pogłębianie wiedzy czy oddziaływanie emocjonalne?  Przykładowa oferta pedagogiczna wybranych placówek edukacyjnych działających przy miejscach pamięci. Procedury wnioskowania o dotację do PNWM
  Kilka słów o  mnie: Stanisława Piotrowska, doktorantka na wydziale historii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, trenerka w obszarze edukacji historyczno-obywatelskiej, były pracownik PNWM i Jednostki Centralnej PNWM odpowiedzialnej za wymianę szkolną i pozaszkolną
 • „Alibi. Bingo. Chaos.” – jak ułatwić porozumiewanie się uczestników w trakcie wymiany. (Christoph Schneider-Laris)

  Praktyczne warsztaty  z animacji językowej połączone z prezentacją nowej publikacji PNWM „Alibi. Bingo. Chaos. Abecadło polsko-niemieckiej animacji językowej”. Publikacja powstała na życzenie uczestników corocznego cyklu warsztatów „Zip-Zap”: bazując na doświadczeniach pedagogów z długoletnią praktyką w międzynarodowej pracy z młodzieżą zebraliśmy opisy 38 ćwiczeń w sześciu rozdziałach tematycznych. Po krótkim przedstawieniu idei cyklu „Zip-Zap” oraz „Abecadła” i jego struktury będą mogli Państwo w praktyczny sposób zapoznać się z kilkoma ćwiczeniami – animator przeprowadzi wybrane z nich z Państwa udziałem, zwracając szczególną uwagę na możliwość modyfikowania ćwiczeń pod kątem konkretnej grupy.
  Animacja językowa to metoda pracy w grupach międzynarodowych, która jako medium wykorzystuje język obcy i sytuację spotkania osób z różnych kultur. Celem ćwiczeń animacyjnych jest integracja, komunikacja, współpraca w grupie, natomiast nauka języka obcego odbywa się tu niejako przy okazji.
  Kilka słów o  mnie: Zafascynowany w wieku 18 lat wymianą polsko-niemiecką jako uczestnik.
  Trener m.in. animacji językowej, od 10 lat współpracownik placówek kształceniowych zajmujących się wymianą polsko-niemiecką w regionie przygranicznym w Bad Muskau i Mikuszewie. </br>Referent ds. polsko-niemieckiego Wolontariatu przy Paritätische Freiwilligendienste Sachsen.
 • „Naprawdę poznaliśmy się dopiero wczoraj?“ – metody wspierania procesów grupowych w trakcie polsko-niemieckich spotkań młodzieży. (Ines Ackermann)

  Uświadomienie sobie warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby budować bliskość i dobrą atmosfere w grupie; wypróbowanie krótszych i dłuższych metod na podtrzymanie dynamiki grupy i zaadaptowanie ich do grupy docelowej.
  Kilka słów o  mnie: trenerka i tłumaczka. Studiowała Polonistykę, a także kierunek dot. Europy Wschodniej oraz Niemiecki jako język obcy w Berlinie, Wrocławiu i Tomsku. Tytuł magistra uzyskała w 2015 roku na UW pracą dot. mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi. Jest trenerką PNWM, pracuje z wolontariuszami z krajów Globalnego Południa i prowadzi szkolenia dot. m.in. animacji językowej, pośrednictwa językowego, różnorodności i metod przy międzynarodowych projektach, a także polsko-niemieckie i trójstronne giełdy partnerstw.
 • Narzędzia internetowe i aplikacje w międzynarodowej wymianie młodzieży! (Magdalena Zatylna)

  Media społecznościowe, nowinki technologiczne, aplikacje i coraz to nowsze narzędzia internetowe bombardują nas z każdej strony. Młodzież bez problemu porusza się w świecie nowych technologii i godzinami surfuje w Internecie. A my? Jak nie dać się zwariować i wybrać aplikację, która może przydać się w pracy z młodzieżą?
  Podczas warsztatów przedstawimy i wypróbujemy kilka praktycznych narzędzi, które uczestnicy będą mogli sami wykorzystać w swojej pracy z młodzieżą. Zobaczymy, jak samodzielnie stworzyć nowoczesną grafikę ulotki bez angażowania profesjonalisty, jak przeprowadzić grę miasto z użyciem smartphona, oraz jak zaplanować ciekawe warsztaty z użyciem apki. Pokażemy też, jak wzbogacić swoją dokumentację projektową i posty w mediach społecznościowych o elementy multimedialne.
  Na warsztat prosimy o zabranie smartphonów/tabletów.
  Kilka słów o  mnie: Magdalena Zatylna – absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Dyplomowana trenerka biznesu katowickiej Szkoły Trenerów MERITUM oraz rocznego stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Niedawno ukończyła studia podyplomowe na kierunku Social Media&Content Marketing na AGH w Krakowie. Od 2009 roku związana z organizacjami pozarządowymi. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz pozaformalnej edukacji dorosłych. Specjalizuje się w tematyce rozwoju osobistego, kompetencji miękkich, różnorodności, antydyskryminacji oraz zarządzaniu projektami i social media. Od 5 lat pracuje jako kierowniczka referatu ‘Koordynacji’ w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, odpowiedzialna za koordynację i controlling projektów oraz strategię pracy programowej w Organizacji.
 • Nowe technologie w projektach wymiany. (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)

  Podczas sesji warsztatowej organizowanej w Mobilnym Centrum Edukacyjnym zaprezentowany zostanie europejski program edukacyjny – eTwinning. W ramach eTwinning nauczyciele i uczniowie ze szkół w Europie mogą ze sobą współpracować poprzez Internet realizując projekty edukacyjne i zarazem rozwijać się i doskonalić poszczególne umiejętności. Doświadczeni nauczyciele opowiedzą o korzyściach płynących z udziału w programie, i zaprezentują jak wygląda taka współpraca w praktyce. Uczestnicy będą mieli również okazję wziąć udział w zajęciach w ramach Akademii eTwinning – jest to prezentacja nowoczesnych metod nauczania oraz technologii, które można stosować w projektach edukacyjnych jak również na regularnych lekcjach w klasie.

 • 17:00 - 17:45

  Przerwa kawowa

 • 17:45 - 19:00

  Forum pomysłów

 • 20:00 -

  Kolacja

6.11.2019 Wtorek

 • 9:00 - 10:45

  WARSZTATY (Grupa II)

  Powtórzenie warsztatów
 • 10:45 - 11:15

  Przerwa kawowa

 • 11:15 - 13:00

  WARSZTATY (Grupa III)

  Powtórzenie warsztatów
 • 13:15 - 14:15

  Część plenarna

 • Aktualne informacje z PNWM

 • Jak być nauczycielem, jakim chcesz. (Jarosław Moeglich)

 • Podziekowania i pożegnanie gości

 • 14:15 -

  Lunch

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję